Penyakit Austisme kerap menjadi perhatian dunia menerusi filem yang menggambarkan watak pesakit terbabit. Justeru, urutan genetik yang membawa kepada penyakit ini terus menjadi perhatian pengkaji bagi mengenali lebih dekat akan punca kepada penyakit ini.Menggunakan alat Genomics, Google kini akan bekerjasama untuk merekodkan data genom beribu-ribu orang yang bakal menggunakan ruang sehingga 100 gigabait. Dianggarkan 10,000 sampel genom akan diambil yang menjadikan ini ialah antara kajian biologi terbesar yang pernah dilakukan.

Usahasama antara Autisme Speaks dengan Google ini dijangka dapat mengenalpasti petunjuk serta memahami trend yang membawa kepada penyakit Autisme. Di samping itu, data ini juga mampu dikongsi dalam usaha menambah kerjasama dalam kajian berkaitan Autisme di seluruh dunia.